Харківська державна академія культури
 
ХДАК
Факультет социальних комунікацій
Кафедра информаційно-документних систем

к.т.н. доц. Тітова О.В.

Основи алгоритмізації  
1. Конспект лекцій
завантажити

2. Методичні матеріали

Основи алгоритмізації: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1 курсу зі спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: О.В. Тітова. — Х., 2007. — 28 с.
завантажити


3. Тест
завантажити
Математична теорія інформації
1. Конспект лекцій

2. Методичні матеріали

3. Тест

завантажити
Системи управління електронним документообігом           
1. Конспект лекцій
завантажити

2. Методичні матеріали

Системи управління електронним документообігом: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 5 курсу спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Харк. держ. акад. культури ; укладачі: О. В. Тітова, С. В. Тітов. – Х. : ХДАК, 2011. 47 с.
завантажити

Курсові роботи з дисципліни  «Системи управління електронним документообігом»: методичні рекомендації / Харк. держ. акад. культури ; уклад. : О. В. Тітова. — Х. : ХДАК, 2010. — 16 c.
завантажити

Курсові роботи: виконання та оформлення: методичні рекомендації / Харк. держ. акад. культури ; уклад. : Г. П. Терентьєва, С. В. Тітов, О. В. Тітова, І. М. Фоменко. — Х. : ХДАК, 2007. — 31 c.

завантажити

3. Тест
завантажити (магистры)
завантажитиПошукова оптимізація веб-сайтів

1. Конспект лекцій

2. Методичні матеріали

3. Тест
завантажити
Технологии організації комп´ютерного діловодства
Завдання 1
завантажити

Завдання 2
завантажити

Завдання 3
завантажити1
завантажити2
завантажити3
завантажити4
завантажити5
завантажити6
завантажити7

Завдання 4
завантажити

Завдання 5
завантажити

Завдання 6
завантажити

Завдання 7
завантажити
Інформаційний сервіс Інтернет
Завдання 1
завантажити

Завдання 2
завантажити

Завдання 3
завантажити

Завдання 4
завантажити

Завдання 5
завантажити

Завдання 6
завантажити

Завдання 7
завантажити

Завдання 8
завантажити

Завдання 9
завантажити
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpgТест
завантажити

Основи інформаційного забезпечення управління

Тест
завантажити