Харківська державна академія культури
 
ХДАК
Факультет социальних комунікацій
Кафедра информаційно-документних систем

к.т.н. доц. Тітова О.В.Основи алгоритмізації  
1. Конспект лекцій
завантажити

2. Методичні матеріали

Основи алгоритмізації: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1 курсу зі спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: О.В. Тітова. — Х., 2007. — 28 с.
завантажити


3. Тест
завантажити


Математична теорія інформації
1. Конспект лекцій

2. Методичні матеріали

3. Тест

завантажити

Системи управління електронним документообігом           
1. Конспект лекцій
завантажити

2. Методичні матеріали

Системи управління електронним документообігом: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 5 курсу спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Харк. держ. акад. культури ; укладачі: О. В. Тітова, С. В. Тітов. – Х. : ХДАК, 2011. 47 с.
завантажити

Курсові роботи з дисципліни  «Системи управління електронним документообігом»: методичні рекомендації / Харк. держ. акад. культури ; уклад. : О. В. Тітова. — Х. : ХДАК, 2010. — 16 c.
завантажити

Курсові роботи: виконання та оформлення: методичні рекомендації / Харк. держ. акад. культури ; уклад. : Г. П. Терентьєва, С. В. Тітов, О. В. Тітова, І. М. Фоменко. — Х. : ХДАК, 2007. — 31 c.

завантажити

Завдання 1
завантажити
документ1
документ2
документ3
документ4

Завдання 2
завантажити

Завдання 3
завантажити

Завдання 4
завантажити

3. Тест
завантажити (магистры)
завантажитиМультимедійні технології у виставковій
та експозиційній діяльності

1. Конспект лекцій
завантажити

2. Методичні матеріали
завантажити

3. Тест

Основи інформаційного забезпечення управління
1. Тест
завантажити

Технологии організації комп´ютерного діловодства
Завдання 1
завантажити

Завдання 2
завантажити

Завдання 3
завантажити

Завдання 4
завантажити

Завдання 5
завантажити

Завдання 6
завантажити

Завдання 7
завантажити
завантажити
завантажити